Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 278 >>

  17-06-16

    14:08:00, by S p r k .   , 1469 words  
  Categories: Categorie-loos

  Sprk en Het Parool

  Ik schreef een ingezonden opiniestuk voor Het Parool over de homofobe aanslag in Orlando. Het werd gepubliceerd in de krant van vrijdag 17 juni 2016 (English translation below).

  De verschrikkelijke aanslag op gayclub Pulse in Orlando heeft me tot in het diepst van mijn zijn aangegrepen. Maar wat me nog meer raakt, is het gevoel dat bijna alleen de LHBT-gemeenschap erom lijkt te rouwen.

  Ik zie op Facebook veel posts van mensen die geëmotioneerd proberen uit te leggen wat deze aanslag doet met hun vertrouwen in de mensheid, hun gevoel van veiligheid en hun gevoel van zijn. Maar dat zijn vooral posts van mijn vrienden en kennissen uit de LHBT-gemeenschap. De steunbetuigingen van niet-LHBT?s die ik op social media voorbij heb zien komen, zijn op één hand te tellen. Ook de herdenking op het Homomonument in Amsterdam op maandag 13 juni, en de herdenkingen die elders in Nederland en België plaats hebben gevonden, lijken vooral door leden van de LHBT-gemeenschap druk bezocht. Waar zijn onze medestanders? Waar is het Orlando-equivalent van ?Je suis Charlie?, ?Je suis Paris? en de andere hashtags en tijdelijke profielfoto?s die door zoveel mensen na eerdere aanslagen werden gebruikt om hun medeleven te tonen? Waar is de solidariteit?

  Ik ben teleurgesteld in de ogenschijnlijke ambivalentie van niet-LHBT?s rondom deze aanslag, had meer van onze ?allies? verwacht. Teleurgesteld dat veel mensen deze kans lijken aan te grijpen om islamofobie verder aan te wakkeren. Teleurgesteld dat deze aanslag waarschijnlijk nog steeds geen aanleiding zal zijn om de wapenwetten in Amerika flink aan te scherpen. Teleurgesteld dat de internationale media haar best lijkt te doen om het homofobe karakter van deze aanslag te bagatelliseren: vaak wordt niet genoemd dat Pulse een gayclub is, en het wordt vaak een terroristische aanslag genoemd zonder specifiek duidelijk te maken dat het om anti-homogeweld gaat. Dit was niet zomaar een aanslag op een willekeurige plek: Omar Mateen heeft z?n doelwit zorgvuldig uitgekozen. Mogelijk omdat hij zelf homo was maar dat niet kon vereenzelvigen met wat zijn familie, vrienden en culturele achtergrond van hem verwachtten.

  Ik ben ook teleurgesteld in mezelf. Teleurgesteld dat ik in discussies niet altijd goed uit kan leggen waarom het zo belangrijk is dat erkend en benoemd wordt dat het hier in eerste instantie om anti-homogeweld gaat. Want belangrijk ís het. Een deel van de bevolking vindt nog steeds dat ?wij? niet mogen houden van wie we willen houden, dat we niet zouden mogen trouwen en geen kinderen zouden mogen krijgen of adopteren. Of mensen die het ?in principe? niet erg vinden dat we ?anders? zijn, als we maar niet hun zoon, dochter, buur, leerkracht, werknemer of sportmaatje zijn. Dat draagt bij aan het creeëren van een homofoob klimaat waarin geweld tegen LHBT?s steeds makkelijker geaccepteerd wordt.

  Het is moeilijk om aan iemand die ?gewoon? heteroseksueel is uit te leggen hoe het voelt om, wanneer je hand in hand op straat loopt met een jongen die je leuk vindt, iedere 10 meter opnieuw te moeten inschatten of het nog wel veilig genoeg is om z?n hand vast te blijven houden. Het is moeilijk om uit te leggen dat je liever naar een gaybar of homofeest gaat, niet omdat je zo nodig wil vieren dat je ?anders? en ?apart? bent, maar omdat een gaybar of homofeest juist de enige plekken zijn waar je je níet ?anders? of ?apart? voelt. Het is moeilijk om uit te leggen dat je niet naar de Gay Pride gaat om te vieren dat je bent geboren met een ?afwijkende? seksuele voorkeur, maar om te vieren dat je dat van jezelf accepteert; er open over durft te zijn; dat je hebt gekozen om je eigen leven te leiden, ondanks het feit dat er zo veel mensen zijn die je daarom pervers vinden, vinden dat je niet dezelfde rechten zou moeten hebben als een ander, hetzelfde respect verdient als een ander en zelfs niet dezelfde kansen zou moeten krijgen op de arbeidsmarkt.

  Ik hoop dat wij, de leden van de LHBT(QI)-gemeenschap, de holebigemeenschap of ?queers?, hoe je ?ons? ook wil noemen, proberen samen sterk te zijn. Dat we eens niet vallen over onze eigen onderlinge verschillen. Dat we leden van onze eigen gemeenschap eens niet erop afrekenen of ze wel jong, oud, mannelijk, vrouwelijk, dik, dun, blank of gekleurd genoeg zijn. Dat we samen een front vormen, de wereld laten zien dat we er zijn, trots zijn en dat we ons niet laten negeren. Dat we elkaar liefhebben, samen feestvieren, en er voor elkaar zijn. Tijdens het komende pride-seizoen, maar ook erna. Want: love is love.

  English translation:

  I wrote an op-ed for Dutch newspaper Het Parool about the homophobic attack in Orlando. It was published in the edition of June 17th 2016.

  The horrible attack on Orlando gay club Pulse has affected me to the deepest of my core. But what affects me more, is the sense that only the LGBT-community seems to be in mourning.

  I see so many posts on Facebook, of people who emotionally try to explain what this attack has done to their trust in mankind, their sense of safety and their sense of being. But I?ve mostly seen posts by friends and acquaintances from the LGBT-community. The messages of solidarity from non-LGBT?s I?ve seen on social media can be counted on one hand. Even the vigil that was held in Amsterdam on Monday June 13th, and the vigils that have taken place on locations throughout The Netherlands and Belgium, seem to have mostly been attended by members of the LGBT-community. Where are our allies? Where is the Orlando equivalent of ?Je suis Charlie?, ?Je suis Paris? and other hashtags and temporary profile pictures so many people have used after previous attacks to show their compassion? Where?s the solidarity?

  I?m disappointed in the apparent ambivalence of non-LGBT?s regarding this attack, I would have expected more from our allies. Disappointed that a lot of people seem to use this opportunity to further instigate islamophobia. Disappointed that this attack most likely won?t help to adjust the gun laws in the United States. Disappointed that the international media seem to go our of their way to downplay that this was a homophobic attack: frequently it?s not even mentioned that Pulse is a gay club, and the attack is frequently called a terrorist attack without acknowledging that it?s a hate crime. Dit wasn?t just an attack on any random location: Omar Mateen carefully chose his target. Possible because he was gay himself, but couldn?t reconcile that with that his family, friends and cultural background expected from him.

  I?m also disappointed in myself. Disappointed that I?m not always able to clearly explain why it?s so important that we recognize and acknowledge that this is first and foremost a homophobic attack. Because that *is* important. A part of society still thinks ?we? shouldn?t be allowed to love whom we want to love, we shouldn?t be allowed to get married and shouldn?t be allowed to have or adopt children. Or people who ?basically? don?t mind that we?re ?different?, as long as we?re not their son, daugher, neighbor, teacher, employee or member of their sports team. That contributed to the creation of a homophobic climate in which violence against LGBT?s keeps getting more accepted.

  It?s hard to explain to someone who is ?normal?/straight what it feels like to, when you?re holding hands in the street with a guy you like, to have to re-assess every 10 metres if it?s still safe enough to hold on to his hand. It?s hard to explain that you?d rather go to a gay bar or gay party, not because you want to celebrate that you?re ?different? or ?abnormal?, but because those are the only places where you *don?t* feel ?different? or ?abnormal?. It?s hard to explain that you?re not attending Gay Pride to celebrate that you were born with a ?different? sexual preference, but to celebrate that you accept that part of yourself, have the courage to be open about it, that you?ve chosen to live your own life, even though there are so many people out there who think you?re a pervert because of it, who think you shouldn?t have the same rights as anyone else, don?t deserve the same amount of respect and even shouldn?t have the same opportunities on the job market.

  I hope that we, members of the LGBT(QI)-community, the gay community, ?queers? or whatever you want to call ?us?, will try to be strong together. That we won?t focus so much on our differences. That we don?t disregard members of our own community because they?re not young, old, masculine, feminine, fat, slim, white or colored enough. That we?ll come together, show the world we?re proud and that we won?t be ignored. That we?ll love each other, party together, and we?ll be there for each other. During this Pride season, and after. Because: love is love.

  02-06-16

    16:54:00, by S p r k .   , 1305 words  
  Categories: Categorie-loos

  Sprk en de gestolen maar toch teruggekeerde fiets

  Op m?n laatste dag in Tel Aviv ben ik dan eindelijk naar Jaffa gelopen (?het Amstelveen van Israël? zei een vriend ooit, maar het is meer het Sloten van Israël) waar ik in een omgebouwd getransitioneerd treinstation allemaal leuke spulletjes heb gekocht met een hoog Etsy-gehalte. Zoals een soeplepel in de vorm van het monster van Loch Ness dat gezellig vanzelf boven komt drijven maar ook rechtop op je aanrecht kan blijven staan! Maar ook een soort maatbeker waar je pannenkoekbeslag in kunt doen, en als je dan in het handvat knijpt terwijl je de maatbeker boven een koekenpan houdt, kun je precies de juiste dosering beslag de pan in doseren! Dit gaat letterlijk seconden schelen op stressvolle avonden waarop ik pannenkoeken maak! Tijdens het afrekenen van de Loch Ness soeplepel werd me nog verzekerd dat het ?100% Israeli design? was, en ik ben er maar niet tegenin gegaan, ondanks het feit dat ik 100% zeker wist dat die dingen in Amerika ontworpen en gefabriceerd worden.

  Ik voelde me door mijn lange wandeling in de zon helemaal een beetje zonnestekerig - ik moet écht eens een fatsoenlijk strohoedje kopen - dus ik ging maar iets eerder naar het vliegveld. Voortaan wil ik altijd op zaterdag terugvliegen, want dat is op de sjabbat (dus zeg maar ?zondag? in Israël) waardoor het lekker rustig was.

  In de rij voor het inchecken heb ik letterlijk 20 minuten lang naar een geest- maar ook zaaddodend gesprek moeten luisteren van twee vrouwen met kortpittig kapsel, die het echt heel gek vonden dat er maar één lange rij stond terwijl er toch echt twee, misschien wel drie balies open zouden gaan. En het scherm boven de ene balie was ook iets feller dan het scherm boven de andere balie, maar 'ik weet niet zeker of dat iets uitmaakt, ik ben allang blij dat ik niet bijvoorbeeld met een dier hoef te reizen, dat lijkt me nog een heel gedoe'.

  In het vliegtuig mocht ik dankzij mijn post op de Facebookpagina van Transavia naast de nooduitgang zitten (extra beenruimte!). Ik zei tegen de mensen om me heen ?dus als er iets misgaat, hangt álles van mij af!? en daar leken ze wel positief op te reageren. Ik zag er kennelijk sensible uit in m?n blauwe hoodie, groene shorts en rode schoenen. Dat ga ik mijn toekomstige kinderen aanraden: als er een noodsituatie is, wend je dan tot de meest colorblockende persoon.

  Ik had me dus niet gerealiseerd dat het naast de nooduitgang wat kouder is. Heeft iets met de airco te maken, kennelijk. Daar zat ik dus, in m?n korte broek, toch een beetje te verkleumen. Echt, ik had deze update met m?n tepels kunnen schrijven in plaats van met mijn vingers. Ik heb ook nog de films The Fifth Wave gekeken (bleek toch een beetje een tienerfilm) én My Big Fat Greek Wedding 2, maar daar had ik niet zoveel geduld voor dus ik heb haar op 1,5 speed gezet. Dat was heel leuk want de film duurde aanzienlijk korter en de acteurs praatten alsof ze allemaal aan de keta waren, iedereen had de hele tijd heel veel haast en liep van A naar B alsof ze teringnodig naar de WC moesten. Ik heb me drie uur lang kranig gehouden in de kou, toen besloot ik toch om een dekentje te vragen, maar die hebben ze tegenwoordig niet meer ?aan boord?. Ik mocht nog wel ergens anders gaan zitten maar ik besloot gewoon de laatste anderhalf uur door te bijten. Ik keek nog eens goed uit het raampje en zag toen dat we boven een onweersbui vlogen. Even voelde ik me heel erg onveilig maar uiteindelijk dacht ik bij mezelf ?beter erboven dan eronder!? en toen vond ik dat een mooie metafoor voor het leven, glimlachte ik en genoot ik van het uitzicht. Op Schiphol heb ik op het nippertje de trein naar Amsterdam CS (die ?s nachts maar eens per uur gaat) gehaald, dus ik was blij.

  De volgende dag besloot ik een nieuwe korte broek te gaan kopen samen met Louis. Hij wilde zelf ook nog wat kleding kopen, dus zo belandden we bij de pashoekjes van de Zara. Terwijl ik Louis? kleding beoordeelde kwam er ook een heel knappe jongeman aan me vragen wat ik van z?n groene trui vond. Hij had een beetje rossig haar, dus dat ging heel goed samen. Even later kwam hij weer naar me toe om te vragen wat ik van z?n broek vond. Zat heel erg prima. Toen draaide hij zich een kwartslag om en vroeg ?en hoe zien mijn billen er in deze broek uit?? maar voordat ik antwoord kon geven werd hij teruggefloten door z?n zwangere vriendin. Louis en ik hebben nog geprobeerd om hem een glimmende zwarte spijkerbroek aan te smeren, maar daar voelde hij zich toch niet helemaal prettig in, ondanks dat hij vertelde vroeger in de Exit gewerkt te hebben.

  Maandag wilde ik de fiets pakken om naar m?n werk te gaan, maar bleek m?n fiets dus weg te zijn. Het rek zag er überhaupt vrij leeg uit, dus ik hoopte nog even dat gemeente Amsterdam hem onjuist had weggeknipt zodat ik een heel zuur blogje kon schrijven over mijn reis naar het einde van de wereld AFAC, maar helaas. Ik voelde me verloren, radeloos, ontredderd, machteloos en teleurgesteld. Wat doen mensen elkaar allemaal aan he, dat ze zomaar andermans fiets stelen?! De fiets van m?n overleden vader, nog wel! Ik was echt een beetje in mineur maar besloot toch voorzichtig de scherven van mijn leven weer bij elkaar te rapen door rond te kijken voor een nieuwe tweedehands fiets. Ik wilde per se een fiets met handremmen en versnellingen, en die zijn niet goedkoop. Ook was ik bang dat m?n fiets gewoon de volgende dag weer gejat zou worden of dat ik een enorme miskoop zou doen. Gelukkig was Alex van ?Fix it? (app waarmee je je een fietsenmaker op afroep komt bestellen die dan naar je toe komt om je fiets te repareren, download het nu!) heel erg behulpzaam en legde uit welke versnellingsnaaf ik sowieso niet moest kopen omdat er geen onderdelen meer voor gemaakt worden. Meerdere mensen hebben me aangeraden om gewoon een gestolen fiets te kopen, maar zo houd je die cirkel dus in stand, dus ik heb besloten dat ik daar tegen ben en dat ik het zelfs moreel verwerpelijk vind. Jammer dat je geen ?mooi mens?-korting krijgt bij aanschaf van een fiets.

  Ik was echt zo ver om vandaag of uiterlijk morgen een nieuwe fiets te kopen, toen ik nog eens goed om me heen keek terwijl ik vanochtend naar de tram liep. En daar stond mijn fiets! Alsof je na jaren ineens een ex tegenkomt waar je weliswaar afscheid van genomen hebt, maar die je nooit helemaal uit je hoofd hebt kunnen zetten. Of zo?n vriendin waar je geen contact meer mee hebt sinds je iets behoorlijk stoms hebt gedaan, maar die je nog regelmatig mist. Of die keer dat Twix zichzelf weer héél even Raider noemde. Het voelde warm, vertrouwd, een beetje ongemakkelijk, maar ook vooral heel opluchtend.

  Ze stond half in een rek, tussen twee andere fietsen in gepropt, niet vastgemaakt aan het fietsenrek. Ik weet zeker dat ik haar daar niet heb achtergelaten. Misschien heb ik voor mijn vakantie mijn fiets even bij de voordeur van m?n gebouw neergezet omdat ik zo weer naar beneden zou gaan, en ben ik haar toen vergeten, en heeft een boze buur haar toen in een fietsenrek gezet? Ik ben in ieder geval heel blij, want nu hoef ik geen nieuwe fiets te kopen en heb ik dus budget om eind september weer naar Tel Aviv te gaan. Hopelijk dit keer niet in m?n eentje. Hopelijk zonder hond in de tuin. Maar bovenal: hopelijk iets leukers in de koelkast van m?n Airbnb dan een dichtgeknoopt gebruikt condoom.

  28-05-16

    16:47:00, by S p r k .   , 854 words  
  Categories: Categorie-loos

  Sprk en het dichtgeknoopte gebruikte condoom

  Het is dus allemaal goedgekomen met mijn koffer, en op een dusdanige manier dat ik er helemaal een beetje emotioneel van werd. Ik zat echt een beetje omhoog met mijn koffer (niet letterlijk, dat ding is retezwaar) en wist niet hoe ik het op ging lossen. Een vriend stelde voor om het bij m?n favoriete restaurant Hamitbahon te proberen, waar ik toch zeker al 12 keer geweest ben, maar zúlke goede vriendinnen zijn we nu ook weer niet. En ik kan me voorstellen dat je in een stad als Tel Aviv niet supermakkelijk zegt ?oh meid kom maar hier met je koffer?.

  Toen bedacht ik een mogelijke oplossing: de man waar ik in september een appartement van had gehuurd. Die was superaardig en ik stuur hem steeds berichtjes als ik weer een reis naar Tel Aviv wil boeken maar z?n appartementen al vol zitten. Hoe dan ook, die heb ik een heel lang bericht gestuurd waarin ik het hele verhaal heb uitgelegd, en ook aanbod om er iets voor te betalen. En toen ging hij heel lang terugtypen en stuurde hij: ?Hey! Sure, not a problem? en de code van z?n voordeur (wist ik heus nog wel) en waar ik de sleutel van z?n eigen appartement kon vinden, etc. Probleem totaal opgelost en hij wil er niks voor terug, ook niet na herhaaldelijk aandringen (maar hij krijgt natuurlijk stroopwafels want die vond hij de vorige keer heel lekker). M'n vertrouwen in de mensheid was weer helemaal hersteld en aangevuld.

  Tot overmaat van gezellig had ik die avond ook nog een date. Eigenlijk wel grappig: tijdens mijn vorige reis was er een jongen op een datingapp die voorstelde dat hij langs m'n appartement zou rijden, dat ik dan in zou stappen en dan... Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er daarna zou gebeuren? Ik zei in ieder geval dat ik niet gék was en dat ik zoiets roekeloos nóóit zou doen, zeker niet in een vreemde stad, waarop hij antwoordde: "maybe next time you should go to a different place because Tel Aviv is too dangerous for you". Een van mijn vrienden merkte na het horen van deze anekdote nog wel, misschien terecht, op dat ik me niet zoveel zorgen hoefde te maken om ontvoerd te worden in een auto, want hoe gaat iemand mij in z'n eentje een kofferbak in tillen? Joe dan ook, ik heb dus geen warm contact meer met de jongen met de auto.

  Maar die avond heb ik dus precies gedaan wat ik zei dat ik nooit zou doen: me voor mijn appartement laten oppikken door een jongen. Het grote verschil: deze jongen leek heel aardig en totaal niet rapey. We hebben ergens vlakbij het strand geparkeerd en toen aan het strand gepraat en ijsthee gedronken. Hij is ook nog een beetje tegen me aan gekropen en uiteindelijk hebben we in het zand liggen zoenen. Tot overmaat van gezellig komt hij in juli een paar dagen naar Amsterdam met z'n hetero vriend. Ik was helemaal blij want het was én goedgekomen met mijn koffer én ik had een superleuke doch onschuldige date gehad.

  Een dag later was ik wat langzaam met opstaan en het appartement verlaten, en toen hoorde ik buiten allemaal gekke geluiden. De boxer probeerde in de zinderende hitte zijn gortdroge drinkbakje naar mij toe te schuiven. Hij had ook twee keer op het 'gazon' (kunstgras) gepoept en ook gekotst. Het arme beest was helemaal uitgedroogd. Nou en toen heb ik hem in z'n eigen hondensop gaar laten koken. Nee hoor, ik heb natuurlijk z'n waterbakje rijkelijk bijgevuld en heb z'n baasje geappt dat hij beter voor z'n hond moet zorgen. Dit worden denk ik geen heel warme, gezellige wederzijdse Airbnb recensies.

  Zomaar pardoes bleek Tyler, de Republikein uit Alaska met zijn nieuwe vriend in Tel Aviv te zijn! Dus na mijn semi-dagelijkse wandeling langs het strand ben ik iets met ze gaan drinken en we zijn ook nog ergens iets gaan eten. Toen werd nog maar eens bevestigd dat er altijd mensen zijn die het erger hebben dan ik: Tyler en z'n vriend hadden een heel luxe design Airbnb appartement met jacuzzi en zo, maar vonden in hun koelkast een dichtgeknoopt gebruikt condoom.

  Ik zal het even nog een keer typen:

  Een
  Dichtgeknoopt
  Gebruikt (!!)
  Condoom
  In de koelkast (!!!!!!)

  Ik had meteen zóveel vragen. Want wat zegt dat over de vorige huurders? Ik ben bekend met het gezegde 'wie wat bewaart die heeft wat', maar wat was hier precies de bedoeling van? Wat voor types waren dat dan? Deden ze dit vaker? Was dit slechts een vergeten condoom maar had die koelkast een paar dagen ervoor helemaal tot de nok toe vol gelegen met dichtgeknoopte gebruikte condooms? En dan een of twee mensen, of een heel scala aan mensen? En waar zijn die andere condooms dan gebleven? En WAT WAS HIER PRECIES DE BEDOELING VAN? Ik wist wel: misschien heb ik het in mijn appartement dan zo slecht nog niet met m'n stinkende hond en poep en kots en een lekkende douche. Dat zijn tenminste allemaal heel duidelijke elementen die slechts een zeer beperkt aantal vragen oproepen.

  26-05-16

    15:04:00, by S p r k .   , 1146 words  
  Categories: Categorie-loos

  Sprk en de 'room perfume'

  Ok, weet je hoe ik vorige keer schreef dat ik midden in de nacht wakker werd van die blaffende boxer? Ik kwam gisteren de verhuurder van het pand tegen, en hij vertelde me dat iemand had geprobeerd in te breken! Vind ik dus vrij heftig.

  Oh en de verhuurder wist me ook te vertellen dat, in tegenstelling tot wat hij eerder beloofd had, ik waarschijnlijk zaterdag niet m?n koffer bij het appartement kan achterlaten. Ik vlieg pas ?s avonds rond 21.00 uur, dus dat is mooi kut, want dat zou dus betekenen dat ik tussen 11.00 uur (als ik moet uitchecken) en 17.30 uur (als ik richting het vliegveld vertrek) moet rondschleppen met m?n koffer van 25 kilo. Probeer dan nog maar eens een winkelcentrum binnen te komen! Oh nee, het is shabbat, dus de stad is al niet op z?n levendigst zaterdag. Ik kan ook wel naar het strand maar gewoon niet met een koffer van 25kg. Hopelijk is daar nog een mouw aan te passen maar ik weet niet zo goed hoe. Worst case scenario ga ik om 11 uur ergens brunchen en dan de rest van de dag rondhangen op het altijd gezellige en verwelkomende vliegveld. De verhuurder zou het met de volgende huurder checken en er gisteren nog op terugkomen, maar dat heeft hij natuurlijk niet gedaan.

  Gisteren was verder een heel leuke dag! Vorige keer dat ik hier was heb ik dus een local ontmoet die me twee keer een tour door de stad heeft gegeven. Vandaag was hij ineens in de buurt van m?n appartement. Wat bleek: hij was flauwgevallen op kantoor en was naar de dokter gegaan, die bij mij om de hoek zit. En de een z?n medical emergency is de ander z?n leuke middag, want na z?n doktersafspraak hebben we een bagel gegeten, gezellig rondgelopen en goede gesprekken gehad, en heeft hij me ook nog een heel fijne ijswinkel laten zien. Toen moest hij bloed gaan prikken, en ik heb heus wel aangeboden om met hem mee te gaan (hij is nogal een nervous flyer bij het bloedprikken) maar dat hoefde niet.

  's Avonds heb ik weer met hem gegeten, maar in de tussentijd ben ik naar het Carlton hotel gelopen. Dat was het hotel waar ik in 2014 verbleef toen ik hier op persreis was. Ik vind het echt het fijnste hotel waar ik ooit heb geslapen, met chocola, zicht op de zee, een frozen yoghurt machine bij het overdadige ontbijtbuffet en heel veel cosmetica in de badkamer, maar dat hotel is voor mij als mens natuurlijk niet te betalen. Ik heb destijds wel een flink aantal flesjes van hun shower gel mee naar huis genomen, en soms, op een ?gold star day? gebruik ik die shower gel onder de douche en voel ik me weer een beetje op vakantie en een luxe jetsetter.

  De in 2014 meegenomen voorraad shower gel was natuurlijk niet oneindig, en ik mag met enige trots of in ieder geval tevredenheid melden dat het best regelmatig een ?gold star day? is, dus m?n stash was zo goed als op. In m?n hoofd had ik een heel lulverhaal voorbereid waarmee ik de baliemedewerker van het Carlton Hotel ging overtuigen om me een paar kleine flesjes shower gel mee te geven. Iets als ?when I use your shower gel at home, it makes me feel like a better person, I feel free, it reminds me of the wonderful time I had during that trip, it reminds me of the luxury, opulence and hospitality of your wonderful hotel and it makes me want to recommend your amazing hotel to all my friends who are traveling to Tel Aviv, city of wonders and angels?.

  Ik stapte het hotel binnen. Daar rook het al heel lekker naar dé shower gel, het is denk ik hun signature scent. Ik voelde me meteen iets gelukkiger en overwoog gewoon de rest van de dag in de lobby van het hotel, in deze geur (maar ook op deze wifi) rond te hangen. Rook het bij mij thuis ook maar zo! Ik liep richting de balie, waar twee mannen met elkaar stonden te discussiëren. Shit, dacht ik, een man gaat veel minder welwillend zijn om mij aan gratis of gunstig geprijsde cosmetica te helpen. Maar toen ik dichterbij kwam zag ik ook een vrouw zitten, een beetje om een hoekje. Ik zette mijn vriendelijkste vriendinnenglimlach op en begon tegen haar te praten over de shower gel. Voordat ik de kans kreeg om mijn vooraf ingestudeerde verhaaltje op te dreunen, zei ze ?wait one second? en belde met haar telefoon. Ik zei nog dat ik er best voor wilde betalen. Nou, dat kon, want ik werd naar de 5e verdieping gestuurd, de ?luxury spa?, waar ze tot mijn grote verbazing en vreugd? gewoon best wel grote flessen shower gel verkochten! En ze hadden er ook nog ?room perfume?, zo?n flesje waar je stokjes in kunt zetten en dan ruikt je hele huis ernaar. Ik kon wel janken van blijdschap.

  Dus nu ben ik de trotse eigenaar van twee grote flessen shower gel én een kleinere fles ?room perfume?. Die laatste is trouwens gewoon een flesje met een kurk erop. En ik houd van die geur, maar ik heb weinig trek om bij thuiskomst te ontdekken dat m?n hele koffer is beperfumeerd, dus ik moet vandaag even op zoek naar plakband om het allemaal dicht te plakken en daarna heel goed in te pakken in een handdoek of zo.

  Ik heb deze week twee keer best wel raar gedroomd. In een van m?n dromen kwam ik ineens Carol, de vrouw uit het vliegtuig tegen; ze stond iets af te rekenen in een winkel. Het was geen warm weerzien want ze had gelezen wat ik over haar had geschreven, en ze was nog steeds boos dat ze dat flesje cosmetica van 200ml niet mee mocht nemen.

  In een andere droom kwam ik terug van deze vakantie. M?n huis was een zwijnenstal en ik snapte niet goed waarom. Terwijl ik de vuile vaat in m?n vaatwasser deed stond er ineens iemand naast me. Wat bleek: mijn eigen Airbnbgast was nooit uitgecheckt. En het was ineens geen Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd, maar een best wel aantrekkelijke jongen. Desondanks wilde ik hem direct uit m?n appartement hebben, maar hij weigerde, met zo?n enge glimlach op z?n gezicht waarbij je kunt zien dat iemand vriendelijk doet maar ook in staat is om ieder moment een Albert Heijn Mes & Bestek-mes te trekken. Ik probeerde 112 te bellen maar m?n Israelische sim-kaart zat nog in mijn telefoon. Toen volgde er een fysieke strijd waarbij we op de grond belandden en mijn Airbnbgast me tot seks probeerde aan te zetten. En ik dacht bij mezelf ?Nee Martijn, zakelijk blijven, seks maakt het alleen maar gecompliceerder en je weet niet of deze gek zoiets tegen je gaat gebruiken!?. Toen werd ik wakker. Denk je dat het iets betekent?

  25-05-16

    01:10:00, by S p r k .   , 1431 words  
  Categories: Categorie-loos

  Sprk en de boxer

  Ik ben dus momenteel op vakantie in Tel Aviv. Het is mijn vierde keer, en mijn derde keer dat ik er in m?n eentje naartoe ben gegaan.

  Vooraf maakte ik me een klein beetje zorgen, want mijn Airbnbverhuurder had al een week niet gereageerd op mijn bericht waarin ik vroeg of ik zelf handdoeken mee moest nemen, en of ik later uit kon checken op m?n laatste dag, aangezien m?n vlucht pas ?s avonds is. Ook op Whatsapp had hij niet gereageerd, ondanks de blauwe vinkjes! VIND IK DUS NIET KUNNEN! Uiteindelijk heb ik hem twee dagen voor vertrek maar gebeld en toen was alles ok.

  Wat ik dus níet wist, wat niet vermeld stond op de Airbnb listing en ook in geen enkele recensie werd genoemd op het moment van boeken, is dat er een best wel grote boxer woont in het buitengedeelte tussen de ?poort? van de woning en mijn eigen voordeur. Een boxer die best wel kwijlt. Op zich zou je denken dat ik niet veel moeite zou hebben om een paar keer per dag langs een vochtige boxer te moeten, maar ik heb niet zoveel met honden. En hoe moest dat dan als ik iemand eh? Mijn appartement wilde laten zien?

  Ik besloot me extra in te spannen door de boxer regelmatig te aaien en op vriendelijke toon gezellige dingen tegen hem te zeggen. Dat werkte aardig, want hij kwispelt steeds heel enthousiast. Ik heb dan ook de eerste twee keer zonder problemen een date vriend langs de boxer kunnen sluizen. Maar de derde keer ging het mis, ging de boxer keihard blaffen en moest ik hem helemaal aan z?n halsband vasthouden terwijl mijn date platonische vriend snel naar mijn voordeur liep.

  Verder is de boxer overigens goed te doen, hij kwam op een extra warme dag zelfs in mijn deuropening liggen, toen ik de deur open had (om te luchten) maar ook m?n airconditioning aan had (om te koelen). Ik heb er zelfs een gezellig filmpje van gemaakt.

  Volgens mij hebben andere gasten die in een andere ruimte van het gebouw verblijven het ook al aan de stok gehad met de boxer, want ik werd twee nachten geleden gewekt door luid geblaf en wat Hebreeuws ?conflictoplossend? gepraat, waarop de boxer vervolgens twee dagen in geen velden of wegen te bekennen was. Ik ben bang dat ik wel iets over die hond in m?n Airbnbrecensie ga zetten, want als ik dit van tevoren had geweten, had ik waarschijnlijk iets anders geboekt. De verhuurder is verder trouwens wel aardig, want ik had l?ekkage (er stond na het douchen een plas water in de woon/slaapkamer), en dat heeft ?ie meteen gefixt. En ik heb in z?n tuin ongemerkt m?n been opengehaald en kwam daar pas achter toen mijn matrashoes helemaal ermee bevlekt was, en toen zei hij ?oh joh dat was ik er wel weer uit?. Dus toen hoefde ik niet voor de tweede keer deze maand een nieuwe matrashoes voor iemand te kopen.

  Hoe dan ook: Tel Aviv. Het is hier mooi weer en ik ken de weg inmiddels een beetje, dus tot nu toe is het een vrij overzichtelijke vakantie. Ik had ook de tegenwoordigheid van geest om meteen op de tweede dag een Israelische sim-kaart aan te schaffen. Nu heb ik dus overal internet en kan ik restaurants gewoon even bellen om te vragen of er plek is. En de sim-kaart schijnt een jaar geldig te blijven, dus ik heb er vast wel nog een keer wat aan.

  Ik merk ook dat Google Maps niet het beste met mij voor heeft. Ze neemt hier in Israel niet eens de moeite om straatnamen uit te spreken maar zegt gewoon ?turn left?. Maar wat me vooral opvalt is dat ze me het liefst ?s avonds laat door zo donker mogelijke, zinloos-geweld-achtige steegjes wil laten lopen. Ik ging een paar dagen geleden naar het Russische restaurant Baba Yaga, waar ik al eens eerder was geweest maar toen was het met de auto. Dit keer wilde Google Maps me echt door de meest afgelegen, duistere en onherbergzame straatjes sturen. Toen ik voor de zoveelste keer recht op een groot zwart gat afliep, zei ik tegen mezelf ?meid, je gaat hier gewoon niet lopen!?. Ik voel me altijd wel veilig op straat in Tel Aviv, zelfs als ik midden in de nacht door slechtverlichte straatjes naar een of andere woonwijk moet lopen voor een niet nader te noemen activiteit met een niet nader te noemen getattoeëerde jongeman, maar toch besloot ik dit keer rechtsomkeert te maken en dan maar een groot stuk om te lopen via Allenby, zeg maar de Vijzelstraat van Tel Aviv, lekker breed, er komt van alles op uit en zij is lekker goed verlicht. Oh en in het Russische restaurant had ik tegen de best wel knappe ober ?spasiba? gezegd en toen ging hij helemaal glimlachen en glunderen en in het Russisch tegen me terugpraten (vermoedelijk níet iets over hun controversiële anti-homopropagandawet).

  Er is hier dus ook een soort kiosk waar je tot 5 uur ?s nachts prima sushi kunt halen. Buikje rond voor 15 euro, daar kun je het zelf niet voor maken. Verder heb ik vandaag auberginefriet (!!) gegeten, ben ik al twee keer bij lievelingsrestaurant Hamitbahon geweest en blijk ik ineens een liefhebber van ijskoffie van Cofix (alles is daar 5 sjekel, dat schijnt hun USP te zijn).

  Natuurlijk ben ik hier niet alleen voor het lekkere eten, maar toch ook wel een beetje voor de belachelijk mooie mannen. Als ik over straat loop mompel ik minstens iedere halve minuut wel een keer ?Jezus!?, ?Tyfus!? of ?Tering!?. Ik probeer het allemaal binnensmonds te houden natuurlijk, maar jeetje wat zijn de mannen hier knap. Vanmiddag heb ik een goed uur in de felle zon aan het strand zitten kijken hoe vier hete, bezwete mannen in het zand aan het volleyballen waren, terwijl er af en toe ook nog geile bezwete mannen kwamen langsjoggen. Het is hier echt niet normaal.

  Wat wel een beetje jammer is, is dat ze op de datingapps zich vooral richten op vluchtige seks. Ik snap dat een mens daar soms gewoon aan toe is, maar het lijkt mij juist zo gezellig om iemand te ontmoeten om samen mee te gaan lunchen, of naar het strand te gaan. Toen ik hier in december was heb ik een local ontmoet die me twee keer een soort tour door de stad heeft gegeven en allemaal goede culinaire tips had. En ook nog een Italiaanse toerist die nagellak droeg en van die hondenoren op z'n hoofd droeg, waarmee ik naar het strand ben geweest. Tijdens deze trip ben ik vooralsnog niet verder gekomen dan iemand die bij een strandtent shisha wilde doen (waar dus tabak in blijkt te zitten, niet helemaal mijn ding) en waarmee ik watermeloen en Bulgaarse kaas heb gegeten (dat lijkt verdacht veel op feta maar hoedt u voor namaak want het is niet zo lekker als feta).

  Ik vroeg deze écht platonische date (die trouwens absurd langzaam liep, het was soms echt net bijna alsof we stil stonden) of we nu een uur voor liepen of een uur achter, en toen legde hij uit dat we een uur voor liepen, want ?here, it?s the future?. Dus waar iedereen altijd denkt dat de toekomst is met vliegende auto's en aluminium outfits, is de toekomst kennelijk vooral bezaaid met zwerfkatten, uitgewoonde gebouwen en vrijwel geen economische handelingen op vrijdag/zaterdag. Zo ben ik afgelopen zaterdag dus voor de kat z?n viool bijna drie kwartier lang in de brandende zon naar een gesloten winkelcentrum gelopen, en toen weer bijna drie kwartier terug.

  Qua niet-platonische handelingen gaat het hier wel prima hoor, daar niet van. Ik heb aardige jongens ontmoet die stuk voor stuk gewoon echt heel knap waren. Ik weet trouwens niet of ik het goed verstaan/begrepen heb, maar volgens mij zei de jongen van eergisteren dat ik de beste seks was die hij in de afgelopen drie dagen had gehad. Een dubieuze eer, maar toen ik hem vandaag weer zag (onze laatste keer, want hij moet iets met familie doen, of zich ontoerekeningsvatbaar laten verklaren om onder de dienstplicht uit de komen of zo) werd hij emotioneel bij het afscheid en stuurde hij later ?I love you? op Whatsapp. Met een hartje erbij. Vond ik ontwapenend.

  Goed, het is inmiddels 2 uur ?s nachts dus ik ga nog even bedenken of ik Haagen-Dasz wil halen bij de nachtwinkel of gewoon wil gaan slapen. Morgen is een of andere feestdag met kampvuren en zo, dus ik heb besloten dat ik dan maar gewoon in m?n eentje naar het strand ga.

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 278 >>